T+ T-

FEE

Documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare energie electrică

Pentru consumatorii noncasnici:

 1. Cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică , care conține : denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul,adresa de e-mail, numele reprezentanților legali, precum și opțiunea clientului final privind oferta aleasă în cazul clientului final care alege o ofertă tip.
 2. Certificatul de înregistrare la Camera de Comert si Industrie – Oficiul Național al Registrului Comertului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plățile.
 3. Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosintă asupra spațiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original și se depune o copie din care, pentru protecția clientului final, se pot decupa părți nerelevante pentru serviciul de furnizare.
 4. Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare (se vor prelua de la operatorul de rețea)
 5. Convenția de exploatare, în situațiile în care operatorul de rețea consideră că este necesară- se preia de la operatorul de rețea.

Pentru consumatorii casnici:

 1. Actul de identitate al solicitantului
 2. Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosintă asupra spațiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original și se depune o copie din care, pentru protecția clientului final, se pot decupa părți nerelevante pentru serviciul de furnizare.
 3. Cod client
 4. Cererea de încheiere a contractului cuprizand datele de contact, declarația pe proprie răspundere că în spațiul respective se desfăsoară numai activități casnice, precum și opțiunea clientului casnic privind tipul de tarif aplicat( în cazul contractului reglementat), respective oferta-tip aleasă, în cazul clientului casnic care allege o ofertă tip.
 5. Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă această mențiune nu se regăsește inscrisă în actul de deținere a spațiului, în cazul în care solicitantul  are calitatea de chirias/ concesionar sau altă calitate similară și care atestă un drept de folosintă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul.


NOTĂ:

 • Documentele se prezintă în original și se depun în copie. În cazul neprezentării actelor în original, solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
 • Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.