T+ T-

Declaraţia de politică şi angajamentul conducerii în domeniul integrat
Calitate-Energie-Mediu-Securitate şi Sanatate Ocupaţională

 

CERTIFICATE SR EN ISO ŞI IQNet - data recertificării : 24 februarie 2016

    SR EN ISO 9001: 2008;      IQNet ISO 9001: 2008

    SR EN ISO 14001: 2004;    IQNet ISO 14001: 2004

    SR EN ISO 18001: 2007;    IQNet ISO 18001: 2007

    SR EN ISO 50001: 2011;    IQNet ISO 50001: 2011