T+ T-

COLTERM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul „ Modernizare retele termice secundare str Madgearu- Madgearu 2-10- Filaret Barbu 14 “ propus a fi realizat in intravilan Timisoara, jud Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A, in zilele de luni - joi intre orele  800 – 1630, vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –acorduri de mediu.  Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de  22.07.2014.