T+ T-

COLTERM S.A,  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată  pentru proiectul:

Demolare şi demontare hală în vederea valorificării obiectelor executate parţial din cadrul obiectivului de investiţii CET pe lignit Timişoara , sistat ca execuţi “, propus a fi realizat în comuna Giroc, Sat Chişoda   jud. Timiş.  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A , în zilele de luni –joi  între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro–acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ , până la data de 29 aprilie 2014.