T+ T-

Anunțuri licitații

ANUNȚ  DE  VÂNZARE pentru valorificarea cenușii (cod deseu 10 01 01) și a reziduului rezultat de  la  instalația de desulfurare a gazelor de ardere (cod deseu 10 01 07)

Achiziție directă: << Contoare de energie termică pentru contorizare individuală echipate cu modul pentru citirea acestora de la distanță >>, CPV 38551000-2

Achiziția directă de produse : << lot 1-module, Lot 2 - protocol converter, Lot 3 - convertor pozitie>>

Achiziție directă «prestarea serviciului de consultanță în gestionarea resurselor umane - asistență specializată în vederea evaluării/selectării directorului economic,  conform procedurii de selectare publicată pe site-ul COLTERM în data de 27.07.2016»

Achiziție directă «Materiale și piese de schimb pentru Instalația de monitorizare emisii noxe»

Achiziție directă «Multifuncțională laser monocrom cod CPV 30232110-8 termen de depunere oferte 04.08.2016 ora 15.00»

Achiziție directă «Piese de schimb pentru robineți cu clapa fluture dublu excentric : Profil ring 408x25 Erhard Butterfly Valve - 3 buc și Profil ring 320 x 20 Erhard Butterfly Valve- 1 buc»

Achiziție directă «ROBINEȚI si CLAPETE »

Achiziție directă «  plăci etanșare și șnur etanșare »