T+ T-

Anunțuri licitații

Invitaţie de participare pentru achizitie "Studiu de fezabilitate privind posibilitatile de realizare a unui proiect integrat de functionare a celor trei cazane de abur energetic de la CET Sud prin co-ardere a carbunelui cu biomasa " publicată  in SEAP cu nr.384620/04.02.2016 PROCEDURA  ANULATA IN DATA DE 22.02.2016

ANUNȚ  DE  VÂNZARE pentru valorificarea cenușii (cod deseu 10 01 01) și a reziduului rezultat de  la  instalația de desulfurare a gazelor de ardere (cod deseu 10 01 07)

Achiziție directă: << Contoare de energie termică pentru contorizare individuală echipate cu modul pentru citirea acestora de la distanță >>, CPV 38551000-2

Achiziția directă de produse : << lot 1-module, Lot 2 - protocol converter, Lot 3 - convertor pozitie>>